Polseguera
   Si la página de davall sembla no existir, polsa ací per a notificar-ho. Gràcies. Polsa ací per a anar a Blogs/Catalunya.

  • El Partit Comunista del Poble de Catalunya

  • El PCPC considera que la instauració del Socialisme i el Comunisme en l’imperi castellà passa per la realització i consolidació d’una revolució democràtica, antimonopolista, antioligàrquica i antiimperialista, sobre la base del reconeixement de tots els drets de les nacionalitats, inclòs el dret a l’autodeterminació, i que faci seva la proposta de la construcció d’una República Confederal fonamentada en el principi leninista d’unió voluntària de pobles lliures.

Afig paràmetres de recerca
 © Tots els drets reservats   www.polse.org   (Polseguera)   info@polse.org